Odwołanie z urlopu wykorzystywanego do opieki nad dzieckiem

Odwołanie z urlopu wykorzystywanego do opieki nad dzieckiem.

Odwołanie z urlopu wykorzystywanego do opieki nad dzieckiem

Stan faktyczny:

W związku z zamknięciem przedszkola, Żona wzięła opiekę nad dzieckiem ( 5 lat). Gdy składała w pracy wniosek, dyrektor poinformowała ją, że oczywiście może iść na opiekę, ale w razie braków kadrowych może ją z tej opieki „ściągnąć”. Jak to wygląda pod względem prawnym, czy z tej opieki przysługującej z powodu zamknięcia przedszkola można pracownika w razie braku personelu odwołać?

Przedłożone dokumenty: brak

Odwołanie z urlopu wykorzystywanego do opieki nad dzieckiem

Akty prawne:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Pracodawca nie może odwołać osoby zatrudnionej, która wykorzystuje dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem. Pracownik może stawić się w pracy dobrowolnie, przy czym niewykorzystany dzień może przełożyć na inny termin. Należy również wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa stosowania kar wobec pracownika, który nie wykonał jego polecenia i nie przyszedł do pracy. Odmowa powrotu do pracy nie może być również przyczyną zwolnienia osoby zatrudnionej.

Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem nie powinno być mylone z urlopem wypoczynkowym. Są one bowiem inaczej regulowane w przepisach. Jeżeli nie wykorzystano dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, nie przechodzą one na następny rok kalendarzowy – możliwość wykorzystania zaległego urlopu w kolejnym roku jest również zapisem odnoszącym się wyłącznie do urlopu wypoczynkowego.

Na polecenie pracodawcy pracownik może też pracować w domu (i jednocześnie opiekować się dzieckiem), nie biorąc dnia wolnego. W praktyce pracownik może poprosić pracodawcę o możliwość pracy zdalnej, gdy będzie musiał zapewnić dziecku opiekę. Praca zdalna może być zlecona tylko przez pracodawcę i żadne przepisy nie wymuszają na nim obowiązku wyrażenia zgody na to, by pracownik pracował z domu.

W przypadku konieczności opieki nad dzieckiem starszym (do 14 lat) rodzice mogą też wziąć opiekę, ale dotyczy to już tylko dziecka chorego, a taki dokument dający prawo do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze wystawia lekarz, jeśli oczywiście uzna, że dziecko wymaga opieki ze względu na stan zdrowia.

Pracownik może też skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego, ale w pierwszym przypadku zmniejszy mu się pula dni przeznaczonych na wypoczynek, a w drugim nie otrzyma za ten okres wynagrodzenia.

Odwołanie z urlopu wykorzystywanego do opieki nad dzieckiem