Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 1 lipca 2018 r.

Serwisu internetowego prawnikonline24

1. Administratorem danych osobowych jest prawnikonline24, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lindleya 16, 02-013, REGON 380212822, zwana dalej: „prawnikonline24”. Kontakt z prawnikonline24 w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@prawnikonline24.pl

2. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi/rozpatrzenia reklamacji/ przesyłania powiadomień e-mail/ wystawienia faktury/administrowania serwisem prawnikonline24 przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zależnie od zakresu danych jaki został podany przez Klienta), jak:

 1. adres e-mail,

 2. numer zlecenia,

 3. data rejestracji,

 4. imię i nazwisko

 5. firma,

 6. adres zamieszkania lub adres siedziby,

 7. numer NIP,

 8. numer zlecenia,

 9. adres IP,

 10. informacje o przeglądarce internetowej,

 11. informacje o systemie operacyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).