Opublikowano

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Stan faktyczny: W 1974 r kupilismy z mezem mieszkanie za gotówkę w nowo wybudowanym bloku i zostaliśmy
członkami Spółdzielni Mieszkaniowej. Po śmierci męża sąd przyzna,ł po 1/3 mnie i dwóm córkom.Obecnie   chcemy sprzedac mieszkanie i okazało się,że spółdzielnia nie ma na nie księgi wieczystej.Gdy po podziale sądowym chciałam ją założyć pracownik społdzielni zapewnił mnie,że taka księga istnieje.Teraz okazuje się,że jej nie ma.Proszę o poradę.

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210)

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Brak księgi wieczystej nie jest sytuacją nietypową, gdyż spółdzielcze prawa do lokali rzadko mają KW. Zakłada się ją wówczas, gdy chce się mieszkanie obciążyć hipoteką, służebnością czy innym ograniczonym prawem rzeczowym.

Przed podpisaniem umowy i nabywca będzie jednak chciał sprawdzić zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.

Jako sprzedający powinni Państwo okazać:

zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z zaświadczeniem o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
podstawę nabycia: albo przydział na lokal wydany przez spółdzielnię, albo wypis aktu notarialnego, albo umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Zgodnie z art. 17 pkt 2 ust. 4 Prawa spółdzielczego umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Bez zachowania tej szczególnej formy umowa sprzedaży będzie nieważna.

Finalna umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowa ta musi określać:

rodzaj umowy,
przedmiot sprzedaży – czyli odpowiednio prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości z dokładnym wskazaniem tejże nieruchomości,
cenę sprzedaży,
najlepiej termin finalnej umowy.

Umowa przedwstępna może też określać inne postanowienia (elementy dodatkowe) mające znaczenie dla stron, dotyczące np. terminu, zabezpieczenia roszczeń, odpowiedzialności za niewykonanie umowy, zadatku, dodatkowych obowiązków stron.

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?

Nie ma ograniczeń czasowych co do zawarcia finalnej umowy.

Księga wieczysta zostanie dopiero założona na wniosek kupującego po nabyciu lokalu, chyba że Pani jako sprzedający założy ją wcześniej – można to zrobić w tej chwili. Założenie KW to czas ok. miesiąca. 150 zł to wpis spółdzielczego prawa, 60 zł – założenie KW. Akt notarialny – ok 2-3 tys. zł, do tego koszty odpisów, wpisów hipoteki z banku. Koszt aktu notarialnego może wynieść ok. 4 tys. Zależy od notariusza.

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej?