Opublikowano

Niezamówiona reklama w internecie i na ulotkach

Niezamówiona reklama w internecie i na ulotkach

24.04.2020 r. Niezamówiona reklama w internecie i na ulotkach

Stan faktyczny: chciałbym wysłać do firmy (salon fryzjerski, apteka)ulotkę reklamową za pośrednictwem poczty tradycyjnej, listem. Czy jest tozgodne z prawem, czy potrzebuję zgodę odbiorcy?

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacją handlową będą wszelkie działania mające formę reklamy, marketingu bezpośredniego, sponsoringu, promocji sprzedaży i public relations. Przy czym należy pamiętać, że wysłanie informacji handlowej pocztą tradycyjną nie będzie podlegało wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wysyłanie ofert handlowych pocztą tradycyjną (kierowanych do osób fizycznych) jest dozwolone pod warunkiem spełnienia dwóch istotnych obowiązków. Pierwszym jest znalezienie właściwej podstawy przetwarzania danych. Drugi obowiązek odnosi się do poinformowania odbiorcy oferty handlowej o szczegółach dotyczących przetwarzania danych.

Niezamówiona reklama w internecie i na ulotkach

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty tradycyjnej ustawodawca, w porównaniu do wysyłki drogą elektroniczną nie zastosował żadnych dodatkowych ograniczeń prawnych. Dlatego też w tym przypadku przedsiębiorca powinien kierować się przede wszystkim przepisami Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Oznacza to, że aby móc przesłać ofertę pocztą tradycyjną wymagana jest zgoda na przetwarzanie lub posiadanie prawnie uzasadnionego interesu. Pierwszą przesłankę, czyli wyrażenie zgody przedsiębiorca może spełnić na przykład otrzymując od potencjalnego klienta jego wizytówkę. Druga przesłanka zostanie spełniona natomiast, gdy osoba, do której zostanie wysłana oferta handlowa pocztą tradycyjną może się spodziewać przetwarzania danych w tym konkretnym celu.
Jeżeli przedsiębiorca uzna, że spełnia jedną z powyższych przesłanek i zechce wysłać potencjalnemu klientowi ofertę handlową za pomocą tradycyjnego listu pocztowego musi pamiętać również o wskazaniu podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych klienta.

Zgodnie z przepisami RODO, aby legalne było przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorstwo powinno posiadać stosowną podstawę przetwarzania.
Analizując przesłanki wyszczególnione w art. 6 RODO można wskazać tylko dwie możliwości:
posiadanie zgody na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
posiadanie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
W pierwszym przypadku musimy być w stanie udowodnić, że adresat oferty handlowej wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu. Swoją wolę konsument może wyrazić za pośrednictwem oświadczenia lub wyraźnego działania (może to być np. wręczenie wizytówki). W momencie pozyskania zgody przedsiębiorstwo zostaje uprawnione do przetwarzania danych w celu wysyłania ofert handlowych pocztą ale tylko do czasu jej wycofania.

Z kolei w drugim przypadku, aby móc zgodnie z prawem oprzeć przetwarzanie danych osobowych na prawnie uzasadnionym interesie to powinniśmy najpierw ocenić, czy osoba może się spodziewać przetwarzania danych w tym konkretnym celu. Dodatkowo powinniśmy przeprowadzić tzw. test równowagi pomiędzy naszym interesem a interesem osoby, której dane dotyczą. Nie należy przy tym zapomnieć o zasadzie rozliczalności (posiadanie dowodu potwierdzającego przeprowadzenie wspomnianego testu).

Ważne jest to, że wymóg dostarczenia informacji dotyczących przetwarzania danych występuje bez względu na wybraną przez przedsiębiorcę podstawę przetwarzania.

Niezamówiona reklama w internecie i na ulotkach