Opublikowano

Nowelizacja Kodeksu drogowego – korytarz życia obowiązkowy

Nowelizacja Kodeksu drogowego - korytarz życia obowiązkowy

19.10.2019 r. Nowelizacja Kodeksu drogowego – korytarz życia obowiązkowy

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym – znanej jako Kodeks drogowy, która czekała na przegłosowanie od sierpnia została oficjalnie przyjęta przez sejm. Jeszcze do końca tego roku każdy kierowca będzie zobowiązany do umożliwienia stworzenia korytarza życia. Nowe przepisy sankcjonują także tzw. „jazdę na suwak”.

Ustawodawca – uzasadniając projekt – podkreślał, że nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie z art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.). W przypadku zaś spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 tego Kodeksu. Kraje członkowskie UE, takie jak Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Słowenia, przyjęły przepisy prawne zobowiązujące kierowców w takich sytuacjach do podejmowania konkretnych działań w celu utworzenia przejezdnego pasa ruchu (popularnie określanego już w latach osiemdziesiątych XX wieku jako „korytarz życia” lub „pas ratunkowy”), a za brak ich przestrzegania (a także utrudnianie oraz niewłaściwe wykorzystywanie lub nadużywanie takiego korytarza) wprowadziły surowe sankcje karne. Pamiętajmy także, iż utworzenie tzw. korytarza życia może przyspieszyć przybycie pojazdów ratunkowych do miejsc zdarzeń drogowych nawet o cztery minuty i zwiększyć tym samym szanse na przeżycie ofiar tych zdarzeń nawet o 40%.

Odnośnie natomiast „jazdy na suwak”, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 22 ustawy, kierujący pojazdem powinien zatrzymać się na pasie, który chce opuścić (ma powstrzymać się od ruchu) i czekać na możliwość wjazdu na sąsiedni pas tak długo, aż stwierdzi, że luka powstała w rzędzie zbliżających się pojazdów jest na tyle duża, iż może w nią wjechać bez obawy naruszenia przepisu o ustąpieniu pierwszeństwa. Inaczej naraża się na popełnienie wykroczenia z art. 97 kodeksu wykroczeń. A jeśli próba wjechania na sąsiedni pas stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, czyn ten stanowi wykroczenie z art. 86 par. 1 k.w. Dlatego projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających postępowanie kierowców w przypadku jazdy na suwak.

W chwili obecnej sytuacja wygląda następująco. Najważniejsza zasada się nie zmienia. Kierowca zmieniający pas ruchu musi ustąpić pierwszeństwa temu, który już tym pasem jedzie, a także kierowcy który również chce wjechać na ten pas i jest z jego prawej strony.

Zasada ta przestaje jednak obowiązywać „w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości” (czyli w praktyce w korkach) gdy jeden z pasów ruchu kończy się albo jest zablokowany (np. z powodu wypadku, remontu czy awarii stojącego na nim samochodu). Wtedy właśnie obowiązywać ma jazda na suwak.
Kierowca jadący sąsiednim, czynnym pasem ruchu ma obowiązek przepuścić jeden samochód zjeżdżający z kończącego się pasa. Ma to zrobić bezpośrednio przed przeszkodą na kończącym się pasie. Mamy więc prawo dojechać do samego końca zanikającego pasa i dopiero tam wjechać na przejezdny pas.

 

Przepisy wejdą w życie – 21 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja Kodeksu drogowego – korytarz życia obowiązkowy