Opublikowano

Współpraca w działalności gospodarczej – umowa zlecenie czy B2B

Współpraca w działalności gospodarczej - umowa zlecenie czy B2B

Współpraca w działalności gospodarczej – umowa zlecenie czy B2B

Stan faktyczny: Dzień dobry, przymierzam się do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to moja pierwsza działalność więc chcę mieć pewność,że wszystkie moje czynności będą legalne więc mam do Państwa kilka pytań (lub też jeśli jest taka możliwość możemy się umówić na odpłatną poradę online): 1. Czy lepiej będzie zatrudnić mi pracownika na umowę zlecenie czy umowę B2B ( chodzi mi głównie o działalność online, chcę założyć szkołę językową online) (…)

Przedłożone dokumenty: brak

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 – dalej K.c.)
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)

Współpraca w działalności gospodarczej – umowa zlecenie czy B2B

Rozumiem, że zastanawia się Pani nad umową zlecenia z osobą fizyczną i umową o świadczenie usług z osobą prowadzącą działalność gospodarczą (inaczej umową o współpracy). Należy polecić drugie rozwiązanie, gdyż kosztowo jest korzystniejsze i nie nakłada na Panią wielu obowiązków. 

Kodeks cywilny reguluje szereg umów, które polegają na świadczeniu usług, np. umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę agencyjną czy umowę o roboty budowlane. Nie wymienia jednak takiego typu umowy jak umowa o świadczenie usług. Oznacza to, że wśród tzw. umów nazwanych nie ma takiej konstrukcji prawnej jak umowa o świadczenie usług. Jednak zawarcie takiej umowy jest możliwe w polskim porządku prawnym dzięki istnieniu w kodeksie cywilnym zasady swobody umów. Zgodnie z tą zasadą, w Polsce dopuszczalne jest zawieranie umów o dowolnej treści, w tym też zawieranie umowy o świadczenie usług.

Jednak przed zawarciem umowy o świadczenie usług, trzeba zajrzeć do kodeksu cywilnego, ponieważ zgodnie z art. 750 do takiej umowy stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Trzeba się więc z nimi zapoznać konstruując umowę o świadczenie usług.

Formułując umowę o świadczenie usług, należy wzorować się na przepisach dotyczących umowy zlecenia. Jednak przepisy te trzeba stosować odpowiednio, a nie dosłownie.

Warto jednak pamiętać o poniżej podsumowanych podstawowych cechach umowy o świadczenie usług:

  • umowa o świadczenie usług nie jest umową rezultatu, tylko umową starannego działania – oznacza to, że aby ją wykonać usługodawca musi działać zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, jednak rezultat, jaki osiągnie nie jest kluczowy;
  • usługodawca działa samodzielnie, co oznacza, że nie jest podporządkowany poleceniom usługobiorcy;
  • co do zasady usługodawca swobodnie ustala miejsce i czas wykonywania umowy, chyba że co innego jest niezbędne z powodu rodzaju świadczonych usług;
  • umowa powinna być realizowana osobiście przez usługodawcę.

Współpraca w działalności gospodarczej – umowa zlecenie czy B2B

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link