Opublikowano

Zmiana czasu – jakie zasady prawa ją regulują? Co można zrobić jeżeli praca przypada na dzień zmiany?

Zmiana czasu - jakie zasady prawa ją regulują?

Zmiana czasu – jakie zasady prawa ją regulują?

Na gruncie prawnym, zmiana czasu została uregulowana w ustawie o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa jest zbieżna z Dyrektywą UE 2000/84/WE, która wprowadza zmianę czasu na obszarze całej Unii Europejskiej. Do powyższej ustawy wydano również rozporządzenie, które określa  terminy wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2017 – 2021. Zgodnie z nim, czas letni będzie się odwoływać w następujących dniach:

§  2. 1. Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:1) w 2017 r. – dnia 29 października,
2) w 2018 r. – dnia 28 października,
3) w 2019 r. – dnia 27 października,
4) w 2020 r. – dnia 25 października,
5) w 2021 r. – dnia 31 października
– o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

  1. 1)  w 2017 r. – dnia 26 marca,
  2. 2)  w 2018 r. – dnia 25 marca,
  3. 3)  w 2019 r. – dnia 31 marca,
  4. 4)  w 2020 r. – dnia 29 marca,
  5. 5)  w 2021 r. – dnia 28 marca

Zmiana czasu – jakie zasady prawa ją regulują? Co można zrobić jeżeli praca przypada na dzień zmiany?

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to szczególnie rozległy akt, liczący sobie kilkanaście zdań, ale wynika to również z tego faktu, iż w art. 3 odsyła do stosownego rozporządzenia:

Art. 3.Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego, uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie.

Dodać należy, że osobom, które noc z soboty na niedzielę spędzą w pracy przysługuje prawo do złożenia wniosku o dodatkowy czas wolny w wymiarze 1 godziny. Czas wolny może też być inicjatywą pracodawcy. Alternatywą pozostaje stuprocentowy dodatek do wynagrodzenia za godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. 

Zmiana czasu – jakie zasady prawa ją regulują? Co można zrobić jeżeli praca przypada na dzień zmiany? Chcesz wiedzieć więcej – zadaj pytanie tu