Opublikowano

Nowe przepisy dotyczące dronów od nowego roku – obowiązkowa rejestracja i inne zmiany

Nowe przepisy dotyczące dronów od nowego roku - obowiązkowa rejestracja i inne zmiany.

Nowe przepisy dotyczące dronów od nowego roku – obowiązkowa rejestracja i inne zmiany

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czerpiąc z doświadczeń i najlepszych praktyk z całego świata, wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej w UE.

Jedną z największych zmian będzie brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne. Dotychczasowe komercyjne wykorzystanie BSP możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO w większości przypadków stanie się ogólnodostępne. Z drugiej strony, na użytkowników , którzy latają całkowicie dla zabawy, spadną dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie dotyczyły.

Nowe przepisy dotyczące dronów od nowego roku – obowiązkowa rejestracja i inne zmiany

W kategorii otwartej drony o masie poniżej 25 kg będą mogły latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120 m. W kategorii szczególnej jest wymagana zgoda lub złożenie deklaracji w ULC, a warunki lotów są określane w oparciu o analizę ryzyka. W miastach mogą również obowiązywać lokalne ograniczenia w przestrzeni powietrznej, warto więc je sprawdzić poprzez stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub dedykowaną aplikację.

Należy dodać, że nie będzie obowiązku rejestracji każdego drona. Będzie natomiast obowiązek rejestracji operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego wykonującego operacje w kategorii otwartej i szczególnej. Operatorzy dronów umieszczają swój numer rejestracyjny na każdym swoim dronie.

Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia będą mogły zarejestrować się w rejestrze operatorów. Aby to zrobić będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego. W przypadku małoletniego do 14 roku życia operacje dronem mogą być wykonywane przez niego samodzielnie w sytuacji kiedy dron jest zabawką, a loty są wykonywane pod bezpośrednim nadzorem osoby pełnoletniej.

Przepisy UE nie określają szczególnych warunków dla wykonywania lotów w celach „zarobkowych”. Wykonywanie lotów BSP uwarunkowane jest analizą ryzyka, odległością od osób i masą BSP.

Nowe przepisy dotyczące dronów od nowego roku – obowiązkowa rejestracja i inne zmiany

Nowy podział na kategorie lotów jest związany z ryzykiem dla osób na ziemi i innych użytkowników w przestrzeni powietrznej, jakie występuje podczas wykonywania operacji BSP. Kategorie lotów:

  • Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS nie wymagające uzyskania zgody, zezwolenia. Drony o masie poniżej 25kg i loty do maksymalnej wysokości 120m nad terenem (lub ponad przeszkodą wyższą niż 120m),w których ryzyko dla osób trzecich jest bardzo niskie. Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów:

A1-LOTY NAD LUDŹMI, A2-LOTY BLISKO LUDZI, A3-LOTY Z DALA OD LUDZI

  • Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS/BVLOS wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka dla osób trzecich (operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej)
  • Kategoria certyfikowana (CERTIFIED): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz personelu. Operacje wysokiego ryzyka dla osób postronnych, np. przewóz materiałów niebezpiecznych. 

Nowe przepisy dotyczące dronów od nowego roku – obowiązkowa rejestracja i inne zmiany