Opublikowano

Split payment – nowe rozliczenia VAT obowiązują od 1 listopada

Split payment - nowe rozliczenia VAT

3.11.2019 r.

Split payment – nowe rozliczenia VAT

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) zaczął obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Po roku od jego wprowadzenia Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany, które łączą MPP z mechanizmem odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i instytucją odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzone zmiany uprzednio jak również bieżąco to nic innego jak objęcie branż wrażliwych szczególnym nadzorem ustawowym. Wszystkie działania teoretycznie mają prowadzić do ograniczenia oszustw podatkowych.

Nowe obowiązkowe przepisy weszły w życie 1.11.2019 r.

Podzieloną płatność (tzw. split payment) wprowadziła ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje ona transakcje, które:
zawierają między sobą tylko przedsiębiorcy,
dotyczą towarów i usług z załącznika nr 15 (do ustawy),
wynoszą co najmniej 15 000 zł lub równowartość w innej walucie.

Split payment dotyczy sytuacji, w których nabywca nie będzie rozdzielał płatności – będzie dokonywał jednego przelewu w celu zapłaty za usługę lub towar, przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT.
Zobowiązanym do prowadzenia dla posiadacza rachunku rozliczeniowego rachunku VAT będzie bank lub SKOK – otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy.

Po zatwierdzeniu takiego przelewu, środki dla sprzedawcy trafiać będą na 2 rachunki – rachunek zwykły i rachunek VAT. Z drugiego rachunku przedsiębiorca będzie mógł jedynie zrobić przelew VAT oraz PIT, CIT, akcyza, cło oraz za składki ZUS.

Niestety jest to niezbyt dobre rozwiązanie dla małych firm, które często kredytują się z VAT.

Lista towarów i usług objętych przymusowym split payment znajduje się tu:

https://krdp.pl/files/aktyprawne/1120(4).pdf

Split payment – nowe rozliczenia VAT