Opublikowano

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Przypominamy - od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Od lipca 2021 r. nie ma możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma rejestracji podmiotu lub wpisu zmian do Rejestru w KRS jest forma elektroniczna.

Dokumenty elektroniczne będą wymagają podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto, udostępnione formularze w wersji elektronicznej już w trakcie ich wypełniania weryfikują kompletność i poprawność wniosków, co wpłynie na przyspieszenie rejestracji, unikniemy dzięki temu zwrotów z uwagi na niepoprawnie uzupełniony formularz lub pominięcie jakiejś rubryki.

Nie ma również potrzeby, ani nawet możliwości składania oryginałów aktów notarialnych. W  tym celu zostanie wykorzystane Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W trakcie wypełnienia wniosku do eKRS, wystarczające jest wskazanie we wniosku numeru z potwierdzenia o zarejestrowaniu aktu notarialnego w Repozytorium, które otrzymuje się od Notariusza. System, po wpisaniu tego numeru we wniosku automatycznie pobierze akt notarialny i dołączy go do naszego wniosku.

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Utworzony system teleinformatyczny ma również umożliwiać przeglądanie akt rejestrowych, co z kolei ułatwi i przyspieszy dostęp do zgormadzonych dokumentów rejestrowych, ale tylko dla spraw wszczętych po 1 lipca.

Powyższa zmiana dotyczy wszystkich podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców. Podmioty, które wpisane są do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej póki co będą mogły wybrać czy wniosek zostanie złożony „papierowo” czy też elektronicznie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ] dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, tj. wpisu oraz składania dalszych wniosków do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że w przypadku rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie tylko jedną z opcji – dostępną dla strony obok formy pisemnej.

Przypominamy – od 1 lipca wnioski do KRS składane są tylko elektronicznie

Jeżeli mają Państwo pytania własne, można je zadać klikając w ten link