Opublikowano

Czy Polska Agencja Prasowa może odmówić publikacji notatki prasowej w związku z wyborami?

Wybory a notatki prasowe

Wybory a notatki prasowe

Dotyczy: publikacji PAP

Stan faktyczny: Zwrócilismy się dzisiaj do Polskiej Agencji Prasowej aby opublikowała oświadcznie prof. X, którym gratuluje dr X wygranej w pierwszej turze wyborów X oraz prosi wyborców innych kandydatów na X o poparcie go w drugiej turze (Tresc notatki u dołu).

Z PAP otrzymalismy następującą wiadomosc:

„Przykro mi, ale nie otrzymałam zgody na zamieszczenie tej informacji w naszym serwisie.

Proszę nie przysyłać Formularza zamówienia”

Wczesniej PAP dwa razy opublikował nasze notatki.

Przedłożone dokumenty: treść notatki prasowej

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe („Prawo prasowe”) (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24)
2. Warunki dystrybucji informacji przez Redakcję Centrum Prasowego PAP („Regulamin”)
3. Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 107, poz. 687, z 2007 r. Nr 7, poz. 47.) („Ustawa”)

Zadane pytania:
Czy PAP może odmówić opublikowania notatki prasowej? Czy nie ma tutaj naruszenia wolności prasy i dostępu do informacji? Co zrobić aby skutecznie zainterweniować i doprowadzic do publikacji notatki?

Wybory a notatki prasowe

Zgodnie z prawem prasowym:

Art. 6. 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.
Zgodnie z Ustawą:

Art.1.1. Polska Agencja Prasowa, mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy.
2. Polska Agencja Prasowa ma obowiązek upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów.
3. Polska Agencja Prasowa umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.
Art. 2. Polska Agencja Prasowa nie może znaleźć się pod prawną, ekonomiczną lub inną kontrolą jakiegokolwiek ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego.

Zgodnie z Regulaminem:

6. PAP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania dystrybucji informacji zleconych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść:
 • zawiera sformułowania zagrażające dobrom osobistym osób trzecich,
 • narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 • jest niedozwoloną reklamą,
 • zawiera treści obsceniczne, wulgarne, nieobyczajne lub w inny sposób godzące w zasady współżycia społecznego,
 • propaguje idee i postawy sprzeczne z obowiązującym prawem,
 • koliduje z interesami PAP S.A. albo z jej linią programową.
Ponadto PAP ma prawo odmówić dystrybucji materiału promującego/reklamującego produkty/usługi/działania stanowiące bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności PAP.
O odmowie dystrybucji materiału PAP powiadomi niezwłocznie drogą mailową, podając zwięźle przyczynę odmowy.

W związku z powyższym, należy uznać iż PAP po pierwsze nie dopełnił obowiązku podania przyczyny odmowy publikacji a także co najważniejsze – publikacja nie naruszałaby żadnego z postanowień regulaminu.
Dodać w tym miejscu należy, że zgodnie z Ustawą, PAP ma obowiązek podawania rzetelnych i obiektywnych informacji i nie może znaleźć się pod prawną, ekonomiczną lub inną kontrolą jakiegokolwiek ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego.
W tej chwili należy zwrócić się do PAP z wezwaniem do wskazania przyczyny odmowy publikacji – ze wskazaniem na art. 6 Regulaminu.
Jeżeli PAP nie wskaże takiej podstawy – a prawdopodobnie nie wskaże, gdyż nie ma sprzeczności z przedstawioną Państwa notatką a Regulaminem, Ustawą bądź prawem prasowym, mają Państwo możliwość wystąpienia o rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową.

Wybory a notatki prasowe